makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Jan van Eyck / Hubert van Eyck Academie Maastricht
Presentatie nieuwe dichtbundel Frans Budé
vrijdag 19 oktober 2012, 16.00 uur

De directeur van de Academie, Lex ter Braak, houdt een korte beschouwing over de dichtbundel

Muzikale verrassing: Veronika Juhász, sopraan
 
Uit de poëzie van Frans Budé spreekt grote betrokkenheid bij alles wat bestaat. Verwonderd staat de dichter stil bij zowel het grote als het kleine. Met ontzag schrijft hij over de krachten van de natuur. Dit leidt tot treffende, troostvolle gedichten over de nietigheid van de mens, diens levenslust en angst voor verlies.

In zijn nieuwe bundel Transit stipt Budé even liefdevol als speels de broosheid aan van het menselijk bestaan. Verbondenheid en verwondering lopen als een rode draad door deze bundel. Vergankelijkheid mag een gegeven zijn, het leven dient vooraleerst geleefd te worden.

Verrassend zijn de gedichten waarin de dichter een aantal beroemdheden (van Charles Darwin tot en met Donald Duck) al op de dag van hun geboorte over hun toekomst laat praten. Maar ook componiste Andrée Bonhomme is stralend aanwezig in de reeks ‘Partituur’. Nico Braeken, in leven caféhouder van naam en faam, wordt op een bijzondere manier in de cyclus ‘Transit’ herdacht. In de uitgebreide reeks ‘Laatste zomerdag’ staat de afgelopen jaar overleden schilder Ger Lataster centraal. 
‘De wereld is gevuld met mensen die op reis zijn,’ luidt het motto van deze bundel dat Frans Budé ontleende aan een constatering van de Chileense dichter / schrijver Alejandro Zambra. Het geeft aan dat er in Transit veel te beleven valt. 
 
Persstemmen over recente poëzie van Frans Budé
 
‘Een scherp en eigenzinnig oevre, dat bij herlezing recht overeind blijft.’ 
NRC Handelsblad
 
’Een tijdloos en nauwgezet onderzoek naar de grenzen van leven en dood, herinnering en vergeten, taal en stilte.’ 
de Volkskrant
 
‘Een zalig dikke bundel (...) over reizen naar buiten en naar binnen. Talig, persoonlijk en van een grote betrokkenheid bij het verschijnsel mens.’ 
Dagblad De Limburger
 
’Een dichter van de intimiteit, van de vertraging en het tedere gebaar, van het verlangen, de hunkering en de wellust, met zinnen die openbarsten van geluksverlangen.’
Ons Erfdeel
 
Transit wordt uitgegeven door Meulenhoff te Amsterdam. Omvang 116 pag., prijs: € 17,95. Ook verkrijgbaar als e-book (€ 9, 99) met social drm (www.meulenhoff.nl)
 
Boekhandel De Tribune is aanwezig bij de presentatie en verzorgt de verkoop van de bundel. Na afloop is er gelegenheid het glas te heffen.
 
Jan van Eyck / Hubert van Eyck Academie, Academieplein 1, 6211 KM Maastricht