makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
19 oktober – 18 november
Heerlen - Maastricht
Paraphrasing Babel – Video Art & Soundscapes in public space

Vanuit winkelramen, kantoren en woningen in de binnenstad van Maastricht en Heerlen zijn in de avonduren 28 videowerken en 7 soundscapes te zien en te horen. De kunstwerken gaan over de grenzen van taal, (mis)communicatie en spraakverwarring. Gerenommeerde kunstenaars en jong talent geven met divers werk een beeld van zowel de beperking als de kracht van taal als communicatiemiddel. Door de uiteenlopende benaderingen geeft Paraphrasing Babel nieuwe inzichten over de reikwijdte en betekenis van taal. 

Paraphrasing Babel is een project van Stichting Viewmaster Maastricht.

Opening
19 oktober om 19.30 uur Betahuis, Wilhelminaplein 25 in Heerlen.
Zie voor meer informatie en het nevenprogramma: www.paraphrasing-babel.eu
 
Praktische informatie
Paraphrasing Babel is gratis toegankelijk. Iedere avond van 18.00 – 23.00 uur. Maastricht: rondom kop van Boschstraat/ Bassin/ Maasboulevard e.o. Heerlen: Wilhelminaplein / Bongerd / Dr. Poelstraat e.o.
 
De tentoonstellingsgids is gratis verkrijgbaar in de tentoonstellingszones en bij cafés, winkels en culturele instellingen in de buurt.
 
Op de website staan de plattegronden van de twee tentoonstellingszones. En informatie over de kunstenaars/ kunstwerken.