makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Bonnefanten Museum Maastricht
De Grote Verandering. Revoluties in de Russische schilderkunst 1895-1917

Het Bonnefantenmuseum toont van 12 maart tot en met 11 augustus een unieke collectie van bijna 90 schilderijen afkomstig uit de twee belangrijkste Russische musea (het Tretjakov Museum in Moskou en het Russisch Staatsmuseum in Sint-Petersburg), en een aantal kleinere collecties . 

De tentoonstelling belicht de geboorte van de moderne kunst in Rusland, van 1895 tot 1917. Een uitzonderlijke periode van onophoudelijke innovatie en creativiteit die een beslissende invloed had op de mondiale ontwikkeling van de beeldende kunst. De tentoonstelling presenteert wereldberoemde kunstenaars als Kazimir Malevitsj en Wassily Kandinsky, maar ook nieuwe ontdekkingen als Ilja Masjkov, Aristarch Lentoelov en Pavel Filonov. De meeste schilderijen waren nooit eerder in Nederland te zien, een deel van de werken is zelfs nog nooit buiten Rusland getoond. Op zondag 10 maart vindt de grote publieksopening plaats: u bent van harte uitgenodigd om 15.00 uur in het museum. Na een welkom van museumdirecteur Stijn Huijts en een introductie van gastconservator Sjeng Scheijen kunt u de prachtige schilderijen in de tentoonstelling gaan bekijken.

 
Opening Zondag 10 maart om 15.00 uur, iedereen is welkom!
 
 
The Big Change. Revolutions in Russian Painting 1895-1917
Unique selection and the most valuable collection of Russian art ever to come to the Netherlands
 
From 12 March to 11 August, the Bonnefantenmuseum is presenting a unique collection of almost 90 paintings from the two most important museums in Russia (the Tretyakov Museum in Moscow and the Russian State Museum in St Petersburg) and from a number of smaller collections. The exhibition illustrates the birth of modern art in Russia, from 1895 to 1917; an exceptional period of continuous innovation and creativity that had a decisive influence on the global development of visual art. The exhibition presents world-famous artists such as Kazimir Malevich and Wassily Kandinsky alongside new discoveries like Ilya Mashkov, Aristarkh Lentulov and Pavel Filonov. Most of the paintings have never been seen in the Netherlands before, and some of the works have never even been exhibited outside Russia.
 
Opening Sunday March 10 at 3 pm, everybody is welcome!
 
 
Die Große Veränderung. Revolutionen in der russischen Malerei von 1895-1917
Exklusive Auswahl und wertvollste Sammlung russischer Kunst in den Niederlanden
 
Das Bonnefantenmuseum zeigt vom 12. März bis zum 11. August 2013 eine ganz besondere Sammlung von rund 90 Gemälden aus den beiden wichtigsten russischen Museen (dem Tretjakow-Museum in Moskau und dem Staatlichen Russischen Museum in St. Petersburg) sowie aus einigen kleineren Sammlungen. Thema der Ausstellung ist die Geburt der modernen Kunst in Russland zwischen 1895 und 1917. Eine Zeit des Aufbruchs, voller Innovation und Kreativität, die einen entscheidenden Einfluss auf die weltweite Entwicklung der bildenden Künste ausgeübt hat. Zu sehen sind die Werke weltberühmter Künstler, wie Kasimir Malewitsch und Wassily Kandinsky, doch auch Neuentdeckungen wie Ilja Maschkow, Aristarch Lentulow und Pawel Filonow sind vertreten. Die meisten dieser Gemälde waren noch niemals in den Niederlanden zu sehen, ein Teil dieser Werke hat sogar Russland noch niemals verlassen.
 
öffentlichen Eroffnung Große Veränderung: Sonntag- 10- März am 15.00 uhr.