makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Dag van de architectuur
23/06/2013

Juni is traditiegetrouw de maand waarin landelijk de Dag van de Architectuur georganiseerd wordt (al sinds 1986). SCHUNCK* Architectuur maakt elk jaar een bijzonder programma in Heerlen. En doet dat ook dit jaar.

In 2013 is het thema: 24 UUR ARCHITECTUUR
 
Terwijl dag en nacht elkaar afwisselen, zijn er gebouwen waar altijd leven is. Ze zijn min of meer 24 uur per dag in bedrijf en ze bewijzen Heerlen en de mensen een dienst.
 
SCHUNCK* architectuur heeft een folder gemaakt met 10 gebouwen die met enige soepelheid van geest tot dit landelijk thema behoren en waarover uit oogpunt van architectuur ook het een en ander te vertellen is. Ter plekke wordt op specifieke tijden een rondleiding gegeven waarbij u informatie krijgt over de geschiedkundige achtergrond, functionaliteit en ontwikkeling van het uitgekozen gebouw.
 
Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren wij u de aanvangstijd in acht te nemen!
 
Deze folder is gratis te verkrijgen aan de balie van Schunck*, bij de VVV en op andere plekken in Heerlen of te downloaden vanaf de website van SCHUNCK*.