makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Alex51gallerY
Alex. Battalaan 51, Maastricht
‘Radical Chic’, Marc Nagtzaam
27-09 t/m 09-11-2013

Alex51gallerY nodigt u uit voor de opening van de exposite met werk van Marc Nagtzaam op vrijdag 27 September 2013 van 17.00 - 19.00 uur.

Audio artist Esther Venrooy opent de tentoonstelling met een performance die reageert op het werk van Marc Nagtzaam

Paula van den Bosch, Curator Contemporary Art Bonnefantenmuseum Maastricht, opent de tentoonstelling door de kunstenaar te bevragen.

De tentoonstelling loopt van 27 September t/m 6 November 2013

U bent van harte welkom tijdens de opening en/of tijdens kantooruren 09.00 -17.00 uur.

‘Radical Chic’, Marc Nagtzaam

Wat we ogenschijnlijk zien: een zwart vel papier waarop een geometrisch patroon in witte lijnen is aangebracht.

Bij nadere beschouwing gaat het om een wit vel papier dat met een zacht tekenpotlood tot grafietzwart is gearceerd en waarbij de witte patronen zijn uitgespaard. De concentratie bij de repetitieve handeling waarmee de tekeningen tot stand komen, zijn zichtbaar in het beeld; door niet altijd dezelfde druk op het potlood ontstaan nuances in de grijstoon en de uitsparingen zijn soms onregelmatig omdat over de lijn is gearceerd.

De keuze in de hardheid en kleur van het potlood, het papierformaat, maar vooral het selecteren en aanpassen van de afbeelding gaanaan het tekenen vooraf. Binnen het werk zijn abstractie en realisme continu inwisselbaar; de tekeningen met woordfragmenten zijnleesbaar en vormen tevens een abstract beeld. “Vaak vormen elementen uit architectuur, design, details uit gevonden foto’s, delen en combinaties van eerder gemaakte tekeningen, het uitgangspunt voor nieuw werk. Het schetsmateriaal reduceer ik, met elementaire beeldmiddelen als punten, lijnen en vlakken, tot een grondplan, een structuur”, schrijft Nagtzaam.

Zijn werk zal vooral diegene aanspreken die onze wereld in aanleg in structuren begrijpen; narratieve verwijzingen worden bewust weggelaten. “Ik ben steeds op zoek naar representaties van een (schijnbaar) concrete werkelijkheid, als ook naar voorstellingen die alleen als tekening realiseerbaar zijn”.

De werkwijze voor de tekeningen is min of meer planmatig, terwijl de series, die vaak over een langere periode tot stand komen, eerderintuïtief ontstaan. Het moment van het tekenen zelf speelt voor het uiteindelijke beeld zelden een rol, de meeste afwegingen zijn al gemaakt. Het manuele aspect moet wel steeds voelbaar blijven.

De geoefende tekenaar zal tijdens het tekenen een zekere rust vinden, omdat de handeling gaandeweg iets routineus krijgt. Ongetwijfeld is dat het moment om in het hoofd op verkenning te gaan, wat tot expedities naar denkbeeldige uitersten kan leiden.

Door de tekeningen geen vast focuspunt te geven creëert Nagtzaam ruimte achter de afbeelding. Ons hiermee mogelijk uitnodigend om een vergelijkbaar denkparcours af te leggen dan hij deed tijdens het maken?

Maastricht 2006-11 / 2013-09, Mathieu Bruls architect.