makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Museum Het Domein
Gratis zondag en rondleidingen | 3 november

Conservator hedendaagse kunst Roel Arkesteijn verzorgt zondag 3 november om 15.00 uur een gratis rondleiding door de tentoonstelling van Patricia Johanson The World as a Work of Art

De Amerikaanse kunstenares Patricia Johanson (New York City, 1940) presenteert in Museum Het Domein The World as a Work of Art. Johanson ontwikkelde zich tegen het einde van de jaren zestig tot pionier op het gebied van ecologische kunst. Haar werk en gedachtengoed vormen sindsdien een tastbaar en hartstochtelijk bewijs dat kunst een bijdrage kan leveren aan een betere leefomgeving.

Op de afdeling stedelijke historie kunt u de tentoonstelling Driekwart eeuw zuivel in Sittard 1912-1987. Van St. Rosa, Sibema tot Campina bekijken. De tentoonstelling brengt de geschiedenis van de St. Rosa melkfabriek in beeld. De Coöperatieve Melkfabriek St. Rosa te Sittard was een van de oudste en grootste bedrijven in Zuid-Limburg met in gloriejaren meer dan achthonderd leden en tweeduizend koeien. Dhr. Frans X. Cremers geeft om 12.00 uur een inleiding bij de tentoonstelling. Tevens zijn er vrijwilligers aanwezig die u rondleiden.

Een onderzoeker en een fotograaf uit Engeland, Andy Brydon en Andrew Brooks fotografeerden op aanwijzing van de inwoners van Sittard-Geleen ‘geheime plekken’ in de stad. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in de fototentoonstelling Secret City Sittard-Geleen. Geheimen van de stad op de afdeling stedelijke historie van Museum Het Domein. Deze tentoonstelling is eveneens gratis toegankelijk op zondag 3 november.