makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Museum Het Domein
Woensdag 27 november | Lezing Sue Spaid over Patricia Johanson | 19.30 uur

De Amerikaanse curator en kunstcritica Sue Spaid,  bekend van onder meer haar baanbrekende tentoonstellingen Ecovention en Green Acres, verzorgt een Engelstalige lezing over het werk van Amerikaanse kunstenares Patricia Johanson (New York City, 1940).

 

Museum Het Domein presenteert met trots de eerste museumsolo in Europa van Johanson; The World as a Work of Art. Tegen het einde van de jaren zestig ontwikkelde Johanson zich tot pionier op het gebied van ecologische kunst. Haar werk en gedachtengoed  vormen sindsdien een tastbaar en hartstochtelijk bewijs dat kunst een bijdrage kan leveren aan een betere leefomgeving. Al in 1969 ontwikkelde de kunstenares een visionair, samenhangend ecologisch programma waarin zij sculpturale oplossingen bedacht voor milieuproblemen, planologische vraagstukken, stedelijke ontwikkeling en het verlies van natuurlijke leefgebieden van planten en dieren. Haar werk is telkens gedacht op landschappelijke schaal en gericht op praktische uitvoering. Zij ontwerpt complete landschappen of habitats, waarin locale planten- en dierengemeenschappen hersteld worden en waarin zij ontmoetingsplaatsen creëert tussen mens en natuur. Ondanks de onverminderde actualiteit ervan, is Johansons werk tot op heden betrekkelijk onbekend gebleven bij een breder publiek.

De tentoonstelling in Museum Het Domein heeft het karakter van een beknopt retrospectief. Zo’n 130 kleurrijke ontwerptekeningen, maquettes, foto’s en video’s geven een beeld van de ontwikkeling van haar oeuvre tot heden – Johanson bouwt onverminderd energiek voort aan nieuwe landschappen en reist nog voortdurend de hele wereld rond. The World as a Work of Art zal nog tot 26 januari 2014 in Museum Het Domein te zien zijn.

Tijdens en na de lezing van Sue Spaid in Museum Het Domein is de tentoonstelling toegankelijk. De lezing is gratis, de entree voor het museum dient wel te worden betaald (€6,-). Aanmelden kan via info@hetdomein.nl.