makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Bonnefantenmuseum Maastricht
Opening 13 februari 18.00 - 20.00 uur
Beating around the bush Episode #1

U bent van harte welkom op de opening van Beating around the bush Episode #1 starring István Csákány, Camille Henrot en Mark Manders

You are invited to the opening of the exhibition Beating around the bush Episode #1 starring István Csákány, Camille Henrot and Mark Manders

Opening:
Donderdag 13 februari 18.00 -20.00 uur
Thursday 13 February 06.00 – 08.00 pm


 
Beating around the bush is het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefantenmuseum in 2014 op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In vier episodes zullen zowel de vaste waarden als de 'stille reserve' van de collectie in een dialoog worden gebracht met nieuwe en voorgestelde aankopen. Beating around the bush Episode #1 exploreert hoe hedendaagse kunstenaars omgaan met universele en tijdloze vragen over de condition humaine, ofwel het menselijk bestaan. Vragen over de oorsprong der dingen, maar ook over de teloorgang of het verdwijnen ervan.
 
Beating Around the Bush is an exhibition programme for 2014, in which the Bonnefantenmuseum will be presenting its collection in an investigative way. In four episodes, both the fixed values and the ‘quiet reserve’ of the collection will be brought into dialogue with new and proposed acquisitions. Beating Around the Bush Episode #1 explores how contemporary artists deal with universal and timeless questions about the condition humaine, or human condition; questions about the origin of things, as well as their loss or disappearance.
 


Co-starring in Episode #1:
Francis Alÿs, Joan van Barneveld, Jean-Marc Bustamante, Patrick Van Caeckenbergh, Hugo Debaere, Jan Dibbets, Peter Doig, Luciano Fabro, Fons Haagmans, Anselm Kiefer, Piet Killaars, Suchan Kinoshita, Hans Lemmen, Claude Lévêque, Keetje Mans, Rik Meijers, Navid Nuur, Neo Rauch, Aldo Rossi, Ray Smith, Roman Signer, Susana Solano, Johan Tahon, Luc Tuymans, Sandra Vásquez de la Horra, Toon Verhoef, Helen Verhoeven, Han van Wetering, Bas de Wit.