makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Bonnefantenmuseum Maastricht
Beating around the bush #2
Opening 24 april 2014 / 18.00 -20.00 uur

U bent van harte welkom op de opening van Beating around the bush Episode #2 starring Johan Creten, Pierre Huyghe, Ien Lucas, Rebecca Morris, Lara Schnitger

You are cordially invited to the opening of the exhibition Beating around the bush Episode #2 starring Johan Creten, Pierre Huyghe, Ien Lucas, Rebecca Morris, Lara Schnitger
 
25.04.2014 – 22.06.2014
 
Opening:
Donderdag 24 april 2014, 18.00 – 20.00 uur
Thursday April 24 2014, from 6:00 – 8:00 p.m.

Beating around the bush is het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefantenmuseum in 2014 op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In vier episodes zullen zowel de vaste waarden als de ‘stille reserve’ van de collectie in een dialoog gebracht worden met nieuwe en voorgestelde aankopen. Daarnaast zullen interventies in de vorm van kleine solopresentaties functioneren als spiegels waarin nieuwe inhoudelijke inzichten en perspectieven zich kunnen aandienen. Iedere episode heeft een andere thematische invalshoek waarbij de afzonderlijke kunstenaarspraktijken en de museumverzameling als geheel met omtrekkende bewegingen worden verkend.

Beating around the bush is an exhibition programme for 2014, in which the Bonnefantenmuseum is presenting its collection in an investigative way. In four episodes, both the fixed values and the ‘quiet reserve’ of the collection will be brought into dialogue with new and proposed acquisitions. In addition, interventions in the form of small solo presentations will function as mirrors to reflect new content-related insights and perspectives. Each episode has a different thematic angle, through which the individual artists’ practices will be explored, as well as the museum collection as a whole and associated movements.
 
Met kunstwerken van - With artworks of
Tony Cragg, Johan Creten, István Csákány, René Daniëls, Richard Deacon, Jan Dibbets, Bob Eikelboom, Guido Geelen, Mary Heilmann, Camille Henrot, Pierre Huyghe, Gary Hume, Suchan Kinoshita, Ien Lucas, Marijn van Kreij, Sol LeWitt, Mark Manders, Rebecca Morris, Chaim van Luit, Robert Mangold, Katja Mater, Lei Molin, Hermann Nitsch, Navid Nuur, Laura Owens, Antonietta Peeters, Robert Ryman, Lara Schnitger, Richard Serra, Peter Struycken, Joëlle Tuerlinckx, Sanne Vaassen, Evi Vingerling.