makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
SCHUNCK* Glaspaleis – Filmzaal (+5)
Vrijdag 24 oktober – 15.00 uur
NEWTROPOLIS–EXPERT MEETING

SCHUNCK* organiseert een NEWTROPOLIS expert meeting. Het afgelopen jaar heeft SCHUNCK* onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en culturele uitwisseling binnen de Euregio Maas-Rijn met als doel deze in kaart te brengen. Verschillende debatten in de Euregio zijn vooraf gegaan aan dit onderzoek.

Het onderzoek heeft zich gericht op drie onderwerpen:

1. De positie van de Euregio Maas-Rijn binnen Europa en de fysieke afstanden tussen de steden in de regio.
2. Hoe zijn de culturele instellingen verdeeld over de Euregio, en welke functies zijn vertegenwoordigd?
3. Wat valt op te maken uit de stedelijke ontwikkelingen in de Euregio?
 
Dit onderzoek wordt binnenkort afgerond middels een SCHUNCK* publicatie en een bijlage bij het maandblad Zuiderlucht. Alvorens het onderzoek te publiceren wil SCHUNCK* in gesprek treden met de betrokken partijen, experts op het gebied van cultuur, ruimtelijke en economische ontwikkelingen en het geïnteresseerd publiek. 
 
De middag zal geleid worden door dhr. Hans Mommaas. In het panel van experts zullen zitting nemen:
 
•  Dhr. Jo Coenen (architect, directeur IBA Parkstad)
•  Dhr. Ger Koopmans (gedeputeerde Provincie Limburg)
•  Dhr. David Loozen (marketing manager IKEA Heerlen)
•  Dhr. Wido Smeets (hoofdredacteur Zuiderlucht)
 
Het programma ziet er als volgt uit:
 
15.00 uur inloop
15.15 uur start & intro
15.30 uur presentatie onderzoek
16.00 uur debat
17.00 uur conclusie
17.30 uur borrel
 
U kunt zich hiervoor gratis aanmelden via jeanine.ruijters@schunck.nl of 045-5772205.