makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Bonnefantenmuseum Maastricht
6 november 2014
Beating around the bush Episode #4

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling Beating around the bush Episode #4 starring Zackary Drucker &  Rhys Ernst, Jutta Koether, Maha Maamoun, Ed Templeton, Aline Thomassen op donderdag 6 november 2014, 18.00 – 20.00 uur in het Bonnefantenmuseum.

You are cordially invited to attend the opening of the exhibition Beating around the bush Episode #4 starring Zackary Drucker &  Rhys Ernst, Jutta Koether, Maha Maamoun, Ed Templeton, Aline Thomassen on Thursday 6 November 2014, 6:00 – 8:00 p.m in the Bonnefantenmuseum.

De tentoonstelling wordt geopend door Dhr. G.P.J. Koopmans, Gedeputeerde voor Cultuur en Sport, Leefbaarheid en Wijkenaanpak.

Mr. G.P.J. Koopmans, regional minister will open the exhibition.
 
Beating around the bush Episode #4 starring Zackary Drucker &  Rhys Ernst, Jutta Koether, Maha Maamoun, Ed Templeton, Aline Thomassen
07.11.2014 – 08.02.2015
 
Beating around the bush is het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefantenmuseum in 2014 op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In vier episodes zijn zowel de vaste waarden als de ‘stille reserve’ van de collectie in een dialoog gebracht met nieuwe en voorgestelde aankopen. Daarnaast functioneren interventies in de vorm van kleine solopresentaties functioneren als spiegels waarin nieuwe inhoudelijke inzichten en perspectieven zich kunnen aandienen. Iedere episode heeft een andere thematische invalshoek waarbij de afzonderlijke kunstenaarspraktijken en de museumverzameling als geheel met omtrekkende bewegingen worden verkend.
 
Beating around the bush is an exhibition programme for 2014, in which the Bonnefantenmuseum is presenting its collection in an investigative way. In four episodes, both the fixed values and the ‘quiet reserve’ of the collection is brought into dialogue with new and proposed acquisitions. In addition, interventions in the form of small solo presentations function as mirrors to reflect new content-related insights and perspectives. Each episode has a different thematic angle, through which the individual artists’ practices will be explored, as well as the museum collection as a whole and associated movements.
 
Met kunstwerken van / With artworks by:
Ben d’Armagnac, Monika Baer, Paul Chan, Marlene Dumas, Zackary Drucker &  Rhys Ernst, Sidi El Karchi, Hadassah Emmerich, Ferdi, Lara Gasparotto, Gilbert & George, Jörg Immendorff, Lee Kit, Jutta Koether , Nam June Paik, Sol LeWitt, Maha Maamoun, Mario Merz, Navid Nuur, Rik Meijers, Dennis Muñoz Espadiña, Bruce Nauman, Tanja Ritterbex, Karen Sargsyan, Lara Schnitger, Lily van der Stokker, Shinkichi Tajiri, Ed Templeton, Aline Thomassen, Joëlle Tuerlinckx, Luc Tuymans, Ger van Elk, Franz West