makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Schunck*
Opening 30 januari 17:00 uur.
Push and Pull #02
Wat zou je doen met een miljoen?

SCHUNCK* presenteert een nieuwe reeks tentoonstellingen plus onderzoeksprogramma waarin de interactie tussen publiek en hedendaagse kunst centraal staat. Hoe verandert directe betrokkenheid de waarneming? Kan de relatie tussen kunstwerk en publiek opnieuw worden onderhandeld?

De tentoonstelling #02 ‘Wat zou je doen met een miljoen?’ opent komende vrijdag, 30 januari om 17.00 uur. 

Studenten van de opleiding ‘lecturer fine arts and design’, Arts Faculty Maastricht, ontwikkelden een concept dat fysieke en digitale ruimte met elkaar verbindt. Hun halfjarige onderzoek naar het activeren van publiek resulteerde in een vormgeving die provoceert tot maatschappelijke wrijving. De inloop-installatie visualiseert mechanismen van on- en offline communicatie, waarbij iedere reactie van de kijker dan ook onvermijdelijk een stellingname ontlokt.
Begeleider Jean Boumans: “Met behulp van mediabeelden wordt de bezoeker gevraagd aan te geven wat hij of zij belangrijk vindt. Ook is er ruimte voor onverschilligheid. Want ook géén keuze, is een keuze: handel ik of niet?”
De naam Push and Pull is ontleend aan een interactieve ‘environment’ uit 1963 van de Amerikaanse kunstenaar Allan Kaprow. #02 Wat zou je doen met een miljoen? biedt een herinterpretatie van Kaprow’s originele installatie uit 1963. De oorspronkelijke setting bestond uit twee ruimtes in een warenhuis waarin meubels verplaatst mochten worden. Naast de actuele kunstpraktijk is er in het programma ook aandacht voor de geschiedenis van interactie in de kunst sinds de jaren 60 alsmede voor de maatschappelijke context.
 
 
Push and Pull #2 is van 31 januari 2015 – 01 maart 2015 dagelijks tussen 11:00 – 17:00 uur te beleven in de expositieruimte op de +1 van het SCHUNCK* Glaspaleis.