makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
SCHUNCK* Heerlen
6 maart 17:00 – 19:00u
Opening 5x Nederlands Mijnverleden

Gezamenlijke opening
U bent van harte uitgenodigd voor de gezamenlijke opening van VIJF tentoonstellingen omtrent het Nederlands Mijnverleden:
 OÉT D’R SJTUB: Melanie Bonajo / Roger Cremers / Chaim van Luit / Danae Moons / Sandro Setola / Su Tomesen. Tentoonstellingsontwerper: Studio TTTVO | MIJNSHOP & MIJNCOLLECTIE: Linda Friesen / Ebby Port /Gabriel Guevara | SILICA: Frank Bruggeman | IN DE MIJNSTREEK: Aad de Haas / MIND THE BLACK!: Wafae Ahalouch el Keriasti

Joint opening
You are cordially invited to attend the opening of FIVE exhibitions addressing the Dutch Mining Past: 
OÉT D’R SJTUB: Melanie Bonajo / Roger Cremers / Chaim van Luit / Danae Moons / Sandro Setola / Su Tomesen. Tentoonstellingsontwerper: Studio TTTVO | MIJNSHOP & MIJNCOLLECTIE: Linda Friesen / Ebby Port /Gabriel Guevara | SILICA: Frank Bruggeman | IN DE MIJNSTREEK: Aad de Haas / MIND THE BLACK!: Wafae Ahalouch el Keriasti

5x Nederlands Mijnverleden
In 2015 is het precies vijftig jaar geleden dat Joop den Uyl de sluiting van de Nederlandse mijnen aankondigde. Een periode van ongekende dynamiek en welvaart kwam abrupt tot een einde. Nederland is op een uitzonderlijk voortvarende manier omgegaan met de daarop volgende transitietijd. Anders dan bij buurlanden België en Duitsland is nagenoeg ieder spoor van het Nederlandse mijnverleden uitgewist. Onder de noemer “Van Zwart naar Groen” is in Zuid-Limburg tussen 1965 en 1975 een collectief geheugenverlies ontstaan dat zijn gelijke niet kent.

Nu, op het moment dat nog tastbare herinneringen van oudere generaties definitief overgaan in geschiedenis, vraagt het Jaar van de Mijnen 2015 met een grootschalige manifestatie aandacht voor dit specifieke verleden. M2015 zet het verloren verhaal van de Nederlandse mijngeschiedenis op de kaart en verankert het voor de toekomst.
 
SCHUNCK* heeft voor M2015 kunstenaars en cultuurmakers uitgenodigd die op een bijzondere wijze met het verleden omgaan door persoonlijke processen van herinnering te koppelen aan het collectieve, maatschappelijke geheugen. Zij geven in een vijftal presentaties de toekomst van gisteren op eigen wijze vorm.
 
5x Nederlands Mijnverleden
Exactly 50 years ago, in 1965, Dutch Minister of Economic Affairs (and later Prime Minister), Joop den Uyl, announced the phased closure of the pits. A sudden end was brought to a period of unprecedented enterprise and prosperity. The Netherlands tackled this period of transition with exceptional drive and vigour. Unlike in neighbouring Belgium and Germany, almost every trace of the Dutch mining past was wiped out. From 1965 to 1975, a programme of modernisation known as “Van Zwart naar Groen” (From Black to Green), was put into effect in South Limburg, a course of events which knows no parallels in living memory. Now, at the very point in time when the tangible memories of older generations are themselves becoming history, the Jaar van de Mijnen 2015 focuses attention on this slice of the past with a year-long event: the ‘Year of the Mines’, or M2015.M2015 puts the lost accounts of Dutch mining history on the map, helping to preserve it for future generations.
 
For M2015, SCHUNCK* has invited artists and cultural commentators, who deal with the past in their own unique fashion, by adding their personal processes of recollection to the collective, community-wide memory. In five presentations they offer a future for yesterday in their own special way.