makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Bonnefantenmuseum, Maastricht
2 april 2015
Opening vijf tentoonstellingen

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van verschillende nieuwe tentoonstellingen:

You are cordially invited to attend the opening of various new exhibitions:
 
Gèr Boosten - Entre chien et loup
Peter Buggenhout
Jalousie de métier – deel 1 
Tommy Hartung – The Bible
The floor is yours: Han van Wetering
 
Donderdag 2 april 2015 van 18.00 – 20.00 uur
Thursday 2 April 2015, 18.00 – 20.00

Programma
• Welkom door Stijn Huijts, directeur Bonnefantenmuseum
• Toelichting op de verschillende presentaties door Stijn Huijts, directeur Bonnefantenmuseum en Paula van den Bosch, conservator hedendaagse kunst Bonnefantenmuseum
• Voordracht van een verhaal uit het kunstenaarsboek Entre chien et loup door Emile Hollman, schrijver.


Programme
• Welcome by Stijn Huijts, director of the Bonnefantenmuseum
• Information about the various presentations by Stijn Huijts, director of the Bonnefantenmuseum, and Paula van den Bosch, curator of contemporary art Bonnefantenmuseum 
• Reading of a story from the artist’s book Entre chien et loup by Emile Hollman, author.