makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
SCHUNCK* Glaspaleis / Filmzaal (+5)
Dinsdag 7 april - 10.30 – 16.00 uur
Push and Pull #5 – Expertmeeting;
Interactie en de grenzen van het (museale) instituut

In het kader van de tentoonstellingenreeks ‘Push and Pull’ organiseert SCHUNCK* een tweede expertmeeting. Thema van deze dag is 'Interactie en de grenzen van het (museale) instituut'. Vier experts gaan aan de hand van een aan hen voorgelegde vraag de discussie met elkaar én met het publiek aan. U bent van harte welkom om samen met ons hierover van gedachten te wisselen.

Sprekers
Edwin Jacobs - Algemeen directeur Centraal Museum Utrecht waar een nieuwe vorm van publieksparticipatie plaatsvindt, genaamd “The Museum as a Workshop”.
Mirjam van Tilburg - Onafhankelijk kunsteducator, docent en opgeleid als beeldend kunstenaar. Richt zich op strategieën uit de kunst om educatie opnieuw te definiëren. 
Marjelle van Hoorn - Gastdocent minor Publiek en Participatie aan de Reinwardt Academie. Marjelle doceert over de grenzen en de waarde van participatie en wat dit betekent voor (aankomende) erfgoedprofessionals.
Loek Grootjans - Kunstenaar. Alles wat gelieerd is aan de kunstenaar en zijn wereld, wordt opgeslagen, geregistreerd en gearchiveerd.

Gespreksleider
Jean Boumans inhoudelijk adviseur Push and Pull. 

Dinsdag 7 april - 10.30 – 16.00 uur.

SCHUNCK* Glaspaleis / Filmzaal (+5) 

Entree € 7,50 inclusief lunch
 
 
Fotograaf: Ivar Pel