makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Bonnefantenmuseum
26.06.2015 – 01.11.2015
Aldo Rossi
La finestra del poeta /
Het venster van de dichter
Grafiek 1973 - 1997

De directie en medewerkers van het Bonnefantenmuseum nodigen u van harte uit voor de opening van de tentoonstelling:


Aldo Rossi
La finestra del poeta  / Het venster van de dichter
Grafiek 1973 -1997
 
Opening: donderdag 25 juni, 18.00 – 20.00 uur
26.06.2015 – 01.11.2015

Programma
Welkom door Stijn Huijts, directeur Bonnefantenmuseum

Toelichting door Ton Quik, conservator tentoonstelling
Inleiding door Germano Celant, kunsthistoricus en onafhankelijk curator 

Opening door gedeputeerde Ger Koopmans en overhandiging van het eerste exemplaar van het boek Aldo Rossi. La Finestra del poeta. “Opera Grafica” 1973 -1997 aan Vera Rossi, president Fondazione Aldo Rossi
 

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Aldo Rossi’s “Museo di Maastricht”, presenteert het Bonnefantenmuseum zijn collectie van 100 prenten van de Italiaanse architect en kunstenaar, aangevuld met tekeningen en schilderijen uit particuliere collecties.
 
Tussen 1973 en 1997 creëerde Rossi een grafisch oeuvre waardoor het genre, de architectuurprent, een nieuw leven kreeg. De tekeningen en prenten combineren poëtische en professionele aspecten tot visuele associaties en geven een persoonlijke blik op de wereld van de architect.
 
The directors and team of the Bonnefantenmuseum cordially invite you to the opening of the exhibition:
 

Aldo Rossi
La finestra del poeta / The window of the poet
Prints 1973 -1997
 
Opening: Thursday 25 June, 18.00 – 20.00
26.06.2015 – 01.11.2015
 

Programme 
Welcome by Stijn Huijts, director Bonnefantenmuseum
Introduction by Ton Quik, curator of the exhibition
Introduction by Germano Celant, art historian and independent curator
 
Opening by regional minister Ger Koopmans and presentation of the first copy of the book Aldo Rossi. La finestra del poeta. “Opera Grafica” 1973 - 1997 to Vera Rossi, president of Fondazione Aldo Rossi
 
On the occasion of the twentieth anniversary of Aldo Rossi’s “Museo di Maastricht”, the Bonnefantenmuseum presents and documents its collection of 100 prints by the Italian architect and artist, together with drawings and paintings from private collections.
 
Between 1973 and 1997, Rossi created a body of works that breathed new life into the genre of the architectural print. They combine poetic and professional aspects into visual associations, and give a personal view of the world of the architect.