makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 
c-more geeft makers en performers uit de euregio de ruimte zich voor te stellen en hun activiteiten te presenteren.
Onder redactie van c-me zal dit overzicht steeds verder uitgebreid worden.

Marie-Claire Krell

Ze is, zegt ze zelf, voor veel mensen “die meid met de poppen” geworden. Al wil ze graag van dat stempel af. Marie-Claire Krell (Westerwald (D), 1983) doelt op de bijna manshoge poppen die ze sinds haar afstuderen aan de Maastrichtse kunstacademie (2008) op tal van plekken laat opdraven. Krell kwam vanuit Berlijn naar Maastricht om zich te bekwamen in decorvormgeving, maar dat was haar te gezapig. Ze koos voor de richting autonome kunst: beelden, keramiek, installaties. Tussen de poppen met die unheimische uitstraling mag het publiek zelf een verhaal bedenken. Recentelijk initieert ze vooral kunstprojecten om de aandacht te richten op actuele maatschappelijke vraagstukken. “Ik doe wat ik noodzakelijk vind.”
 
foto Perry Schrijvers