makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 
c-more geeft makers en performers uit de euregio de ruimte zich voor te stellen en hun activiteiten te presenteren.
Onder redactie van c-me zal dit overzicht steeds verder uitgebreid worden.

Hans Keuls

Er staat geen maat op kleur in het werk van schilder (en drummer) Hans Keuls (Heerlen, 1956). Zijn nimmer aflatende onderzoek naar de intensiteit van kleur levert soms spectaculaire doeken op die zijn queeste ondubbelzinnig verraden. In al die lagen ontdekt hij gaande de jaren, steeds schilderend in afzondering, een toenemende intimiteit. De natuur geldt daarbij als een krachtige bron. Alleen door noest voort te schilderen doet hij ontdekkingen die hij deelt met zijn publiek. Hij noemt dat zelf: “Doordrummen in kleuren.”

 

Foto: Perry Schrijvers