makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
SCHUNCK* Glaspaleis, Filmzaal (+5)
Dinsdag 4 oktober 2016, 20:00
Lezing Ivo van Wijdeven:
Rafelranden van Europa
SCHUNCK* presenteert in de Maand van de Geschiedenis de lezing 'De rafelranden van Europa' door historicus en politiek analist Ivo van de Wijdeven. Het thema van de maand is dit jaar 'Grenzen'.
 
Culturele of mentale barrières: een grens markeert, verbindt en verdeelt. Grenzen zijn bedoeld om mensen buiten of binnen te houden, om af te schrikken en veiligheid te bieden. Maar of ze nu geografisch, fictief of van prikkeldraad zijn: geen enkele grens is absoluut en eeuwig.
Europa grenst aan Rusland, Turkije, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en dan zijn er nog vele, vele binnengrenzen.
 
Al deze grenzen zijn aan verandering onderhevig geweest. Sommige zijn dat nog steeds. De drijfveren van de spelers op het Europese toneel zijn vaak al eeuwenoud. Poetin, Erdogan en Assad – heren die vrijwel dagelijks in het nieuws zijn – staan in een veel langere traditie. Ver voor Poetin waren er de tsaren en het politbureau, ver voor Erdogan en Assad waren er de sultans van het Ottomaanse rijk.
 
De conflicten die we vandaag de dag zien, hebben vaak wortels in het verleden. Grensconflicten zitten in zekere zin in het DNA van de wereldkaart. Reden te meer om dieper in de geschiedenis van de grenzen te duiken. In tegenstelling tot wat het cliché beweert, herhaalt de geschiedenis zich niet. Maar door het verleden te kennen, kunnen we het heden wel in perspectief plaatsen.
 
Programma
 
In zijn lezing gaat Ivo van de Wijdeven in op de complexe geschiedenis van de Europese grenzen tot aan de dag van vandaag, en mogelijk morgen, om iedereen die daarin geïnteresseerd is een historische achtergrond te bieden bij de actualiteit.
 
19.30 uur – inloop
20.00 uur – aanvang lezing
21.30 uur – einde lezing
 
SCHUNCK* Glaspaleis, Filmzaal (+5)
Dinsdag 4 oktober 2016, 20:00
Entree: €5,00