makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio