makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
SCHUNCK* Glaspaleis, Filmzaal (+5)
21 maart / 20:00u / €7,50
Lezing over Picasso i.h.k.v. Schrit_tmacher Festival
Een lezing in het kader van de voorstelling van het Scapino Ballet Rotterdam „Pablo, Los Pájaros Muertos“ over de kunstenaar Picasso.
 
Peter Langstraat verzorgt op uitnodiging van SCHUNCK* een lezing waarbij de wereldberoemde Spaanse kunstenaar Pablo Picasso centraal staat.
De thematiek van de dansvoorstelling (de levensloop van Picasso, de ontwikkeling van de Spaanse maatschappij tijdens dictatuur e.d.) leent zich bij uitstek voor een verdieping op historisch of kunstzinnig gebied.
 
Deze lezing vindt plaats i.s.m. Parkstad Limburg Theaters en het Schrit_tmacher Festival.