makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Van Eyck, Academieplein 1 Maastricht
vrijdag 5 oktober 2018 om 16:00 uur
Presentatie nieuwe dichtbundel Frans Budé
Inleiding: Cyrille Offermans, essayist, criticus en schrijver
Aansluitend: voordracht door de dichter
Muzikale begeleiding: Kristina Rimkeviciute, viool
Boekverkoop: Boekhandel De Tribune
 
In zijn dichtbundel Zoveel nabijheid (Uitgeverij Meulenhoff Amsterdam, 128 pag.) brengt Frans Budé uiterst beeldend en met groot inlevingsvermogen het onbekende van een veelal onzichtbare wereld naar voren. Aardrijken die wel of niet echt bestaan: de dichter reist erheen zonder een voet te verzetten. In zijn rijke verbeelding verplaatst hij zich evengoed naar het leven van bomen en insecten als naar dat van geteisterde eilandbewoners of een kind dat verdwaalt in een mergelgrot. 
Voelbaar wordt de broosheid van het bestaan.
Persreacties vorige bundels:
 
‘De begenadigde dichter die ons weet te verzoenen met het bestaan.’ 
De Limburger
 
‘Een scherp en eigenzinnig oeuvre dat bij herlezing recht overeind blijft.’ 
NRC Handelsblad
 
‘Een tijdloos en nauwgezet onderzoek naar de grenzen van leven en dood,   herinneringen en vergetelheid, taal en stilte.’ de Volkskrant
 
‘Budé laat zien dat mensenlevens wel uiteenlopende halteplaatsen aandoen, maar uiteindelijk dezelfde eindbestemming hebben.’ Trouw
 
‘Een bundel die je uitnodigt om voorbij je horizon te kijken, telkens nieuwe uit- en inzichten biedt en die zo rijk is dat je er niet op uitgelezen raakt.’ Meander Magazine